สรุปรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่-3-ประจำปี-2566_compressed-1

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ-ครั้งที่-3-ปี-2566-บีบอัด