สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี-2566

ภาพการประชุมใหญ่สามัญ-ประจำปี-2566