ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

  เลขที่ 1 เสรีไทย ซอย 7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240
  website : www.cukj.or.th
  E-mail : cukj2022@gmail.com, cuklongchan@yahoo.com
  โทรศัพท์: 02-022-7900 กด 0-9 (call center กด 0)

  โทรสาร: 02-375-7195

  เวลาทำการ: อังคาร – เสาร์ 9:00 น. – 16:30 น.

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

  Klongchan Credit Union Cooperative Limited

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  ติดต่อ 02-022-7900 กด 0
  E-mail: cukj2022@gmail.com, cuklongchan@yahoo.com

  เวลาทำการ: อังคาร – เสาร์ 9:00 น. – 16:30 น.

  จำนวนผู้เข้าชม

  N/A

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด