ทรัพย์สินรอจำหน่าย

ไอค่อนบ้านเดี่ยว
ไอค่อนบ้านทาวน์เฮ้าล์
ไอค่อนอาคารชุด
ไอค่อนที่ดิน
หมายเหตุ

 - ทรัพย์สินทั้งหมดที่จำหน่าย จำหน่ายตามสภาพเดิม ไม่มีการปรับปรุง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร


 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-375-7193-4 ต่อ 215 มือถือ 083-989-9647

 หรือติดต่อ Call Center 02-022-7900 กด 0