อัตราค่าเช่า

ไอค่อนอัตราค่าเช่าห้องประชุม
ไอค่อนอัตราค่าเช่าสำนักงาน/โกดัง
ไอค่อนอัตราค่าเช่าห้องพักร่มเกล้า

เช่าห้องประชุม

เช่าสำนักงาน/โกดังเก็บสินค้า

เช่าห้องพักอาคารซี
สำนักงานร่มเกล้า(รายเดือน)

หมายเหตุ

 - ราคาปรับใช้เดือนสิงหาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจใหม่


 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-375-7193-4 ต่อ 501 , 315 โทรสาร : 02-375-7195


 มือถือ 083-989-9641 , 083-989-9640